• آواتار fekre
  2018-02-17, 04:19 PM
  مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد. بر اساس مستندات قانونی وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است : یک : تقلیل سرمایه ( در اثر زیان های وارده ماده 65 لایحه یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه ( ماده 33 لایحه ) دو : تصویب ایجاد سهام ممتاز ( تبصره 2 ماده 24) سه : تغییر در حقوق و امتیازات سهام ممتاز ( ذیل ماده 42 لایحه ) چهار : تبدیل سهام ( بانام به بی نام و بالعکس) ( ماده 43 به بعد لایحه ) پنج : انتشار اوراق قرضه ( مواد 55، 56 لایحه قانونی تجارت ) . شش: تفویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام ( بند 9 ماده 60 و مواد 71، 69، 65،61 لایحه ) هفت : افزایش سرمایه شرکت ( مواد 55 و 56 لایحه ). هشت : تصویب تغییر در سرمایه ( ماده 83 لایحه ) نه : تصویب تغییر در مواد اساسنامه ( ماده 83 لایحه ) ده : تصویب انحلال شرکت قبل از موعد ( ماده 83 لایحه قانونی ) یا در اثر زیان های وارده ( ماده 141 لایحه ). یازده : تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام ( ماده 278 و 287). شایان ذکر است، ثبت تغییرات شرکت ها منوط به تنظیم و ارائه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارائه آن به مرجع ثبتی است. این تغییرات در صورتی امکان پذیر است که به وسیله مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد. نصاب رسمی تشکیل جلسات در مجمع عمومی فوق العاده به موجب ماده 84 لایحه ، در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر شوند. مثلاَ اگر صد سهم وجود دارد ، باید دارندگان 51 واحد از سهام حاضر شوند. منظور از دارندگان بیش از نصف سهام ، نصاب سرمایه ای می باشد نه عددی. اگر در اولین دعوت ، اکثریت مذکور حاصل نشد در دعوت دوم، حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، ضروری است. مثلاَ اگر کل سهام 100 باشد، باید دارندگان حداقل 34 سهم حاضر باشند. جلسه دوم به شرطی رسمیت می یابد که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود. نکته : مجمع عمومی فوق العاده تنها تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس تا سه نوبت قابل دعوت است. اگر در دعوت دوم مجمع عمومی فوق العاده اکثریت مذکور حاصل نشد سهامداران برای بار سوم دعوت نمی شوند بلکه مجدداَ از نو و با نصاب جلسه اول باید دعوت شوند. نصاب رسمیت جلسات : دعوت اول : بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند. دعوت دوم : بیش از یک سوم سرمایه که حق رای دارند. نصاب تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده به موجب ماده 85 لایحه ، تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده مانند مجمع عمومی موسس همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی خواهد بودو به عنوان مثال اگر 60 رای در مجمع عمومی فوق العاده حاضر باشد برای تصویب دستور جلسه به حداقل 40 رای نیاز داریم . اگر موضوع جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده دو موضوع ذیل باشد، اتفاق آرا نیاز است : 1. تغییر تابعیت شرکت 2. افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهم ، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند. نصاب رسمی تشکیل جلسات در مجمع عمومی فوق العاده
  0 پاسخها | 2 مشاهدات
 • آواتار fekre
  2018-02-14, 04:45 PM
  واگذاری سهام در شرکت های سهامی تشریفات و شکل واگذاری سهام شرکت های سهامی همیشه از مباحث مهم در حقوق شرکت ها به شمار می رود که همچنان نیازمند موشکافی و بررسی است. واگذاری سهام این شرکت ها، مقید به رعایت قالب خاصی از عقود نبوده و ممکن است در روابط میان طرفین در هر شکلی از اشکال عقود معین یا غیرمعین انعکاس یابد. هر یک از عقود مصالحه، بیع ، معاوضه ، هبه یا قرارداد برآمده از ماده 10 قانون مدنی می توانند قالب توافق برای واگذاری سهام را شکل دهند. با این حال به نظر می رسد ، شکل توافق و مبادله اراده طرفین واگذاری سهام به هیچ وجه مورد نظر قانون گذار نبوده، بلکه وجود شرایط ماهوی به نحو منعکس در ماده 190 قانون مدنی و رعایت تشریفات مربوط به انتقال، کفایت می کند. در حالی که در دیگر شرکت های تجاری برای واگذاری سهم الشرکه در قانون تجارت قید و بندهایی مقرر شده، دادوستد سهام در شرکت سهامی فارغ از هر گونه شرطی است. چنین ویژگی در شرکت در عین حال که امتیازی مهم به شمار رفته که موجب گرایش صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت سهامی می گردد، اشخاصی را که مایل به شراکت در رابطه ای بسته با مناسبات خانوادگی یا دوستانه هستند، به گزینش گونه دیگر از شرکت های بازرگانی وا می دارد. سهولت واگذاری سهام در شرکت سهامی، با ماهیت این شرکت سازگاری کامل دارد. چرا که در شرکت مزبور، مجامع و یا هیئت مدیره هیچ نقشی در واگذاری سهام ایفا ننموده و موافقت آن ها برای واگذاری سهام ضرورت ندارد. با این حال در ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 استثنایی بدین شرح مشاهده می شود : " در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود ". از مفهوم مخالف ماده بالا برمی آید که در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. ممنوعیت مربوط به درج شرط موافقت مدیران یا مجامع راجع به شرکت های سهامی عام به این دلیل است که سهام این نوع شرکت ها معمولاَ در بازار بورس عرضه می شود. مشروط ساختن انتقال آن به موافقت مدیران یا سهامداران با فلسفه ایجاد بازار بورس و امکان عرضه سهام در این بازار تعارض دارد. افزون بر آن و نیز اینکه تعداد سهامداران این نوع شرکت زیاد بوده، تجویز چنین شرطی مشکلات فراونی را برای سهامداران ایجاد می نماید. ممکن است ایراد شود که منع واگذاری سهام با مقید ساختن آن به موافقت یکی از ارکان شرکت ( مجمع ، هیئت مدیره ) ، با حقوق مالکانه سهامداران تعارض داشته و در صورت تمایل سهامداری به واگذاری سهام خود و مخالفت شرکت به انجام این امر و خودداری دیگر شرکا از خرید سهم سهامداران مزبور، باید به صاحب سهم مورد بحث امکان مراجعه به مرجع قضایی جهت واگذاری سهام خود را داد. بدین ترتیب که سهامدار متقاضی واگذاری، ضمن معرفی شخص علاقمند به خرید سهام به دادگاه، تنفیذ توافق میان خود و یا الزام شرکت به موافقت با واگذاری را درخواست نماید. در پاسخ به این ایراد باید گفت که لزوم جلب موافقت شرکت به نحو مذکور در اساسنامه ، مستند به تجویز قانون گذار صورت گرفته و دارای مبنای قانونی است. به علاوه، سهامداران با آگاهی به مفاد اساسنامه و آثار آن، عضویت در شرکت را پذیرفته اند. در نتیجه ، حکم به دخالت دادگاه ها در این رابطه، موجب بی اثر شدن هدف مقرره قانونی و نیز بی توجهی به اراده سهامداران به شمار می رود. لذا ، در صورت مخالفت شرکت با واگذاری سرمایه یکی از شرکا، مادام که اساسنامه شرکت ناظر به این بند بازبینی و اصلاح نگردیده، هر گونه توافقی به واگذاری از سوی هر سهامدار با شخص ثالث نسبت به شرکت هیچ گونه اثر قانونی ندارد. علی رغم تجویز قانون گذار به امکان محدودیت برای واگذاری سهام در شرکت سهامی خاص ، به نظر می رسد مواردی وجود داشته باشد که امکان محدود ساختن واگذاری سرمایه به رضایت مجامع یا مدیران متصور نباشد. روشن ترین نمونه از این دست، وجود سهم بی نام در شرکت سهامی است که وضع هر گونه قید و شرط در راه دادوستد آسان این گونه سهام با فسلفه وجودی آن ناهمخوان است. در نتیجه با توجه به تعریف مقنن از سهم بی نام که در عین حال بیانگر اوصاف ذاتی چنین سهمی است ، باید با هرگونه محدودیت یا ممنوعیت جهت انتقال آن، با بی اعتنایی برخورد نمود و چنین قیدی را بی اثر به شمار آورد. مورد دیگری که با محدودیت ها و شروط مقرر در اساسنامه جهت واگذاری سهام تحت تاثیر قرار نمی گیرد، انتقال قهری اعم از انتقال از طریق ارث و یا به حکم مراجع قضایی است. مقررات ارث عمدتاَ آمره و الزام آور بوده و هیچ عهد و پیمانی، خواه به شکل قراردادهای معمول و یا اساسنامه شرکت ، نمی تواند مقررات مزبور را از اثر تهی سازد. بنابراین نمی توان در اساسنامه ، انتقال مالکیت از طریق ارث را منوط به رضایت دیگر سهامداران و یا موافقت مدیران نمود. با این حال، به نظر می رسد با تمسک به مفهوم مخالف ماده 41 مورد بحث، بتوان به موجب اساسنامه امکان انحلال شرکت از سوی هر یک از سهامداران یا دارندگان بخش معینی از سهام را در صورت ورود قهری سهامداران، به رسمیت شناخت. برخی ممکن است واگذاری مالکیت در اجرای رای صادره از سوی دادگاه ها را قهری به شمار نیاورند و در نتیجه، در این مورد رضایت دیگر سهامداران را ضروری بدانند. از آنجا که اساسنامه شرکت به عنوان پیمانی برآمده از اراده اشخاص حقوق خصوصی نمی تواند مانع از اعمال حقوق اشخاص ثالث که از سوی مراجع قانونی و حاکمیتی به رسمیت شناخته شده گردد ، در نتیجه انتقال مالکیت از این رهگذر را باید از مصادیق انتقال قهری محسوب داشت. واگذاری سهام بر حسب اینکه بانام یا بی نام باشند، مشمول احکام و تشریفات متفاوتی هستند. سهام بی نام همانند هر سند بی نام دیگر، سند در وجه حامل به شمار آمده و چنین سندی نزد هر کس که باشد، از آن اوست. ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 حکم بالا را درباره سهم بی نام نیز حاکم دانسته است. مطابق ماده مزبور : " سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. گواهینامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بانام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد ". در نتیجه تا هنگامی خلاف حکم مزبور به اثبات نرسیده، متصرف سهم بی نام مالک چنین سندی به شمار می رود. علی رغم اهمیت چشمگیر امتیاز سهام بی نام ، یعنی نقل و انتقال آسان آن ، ایرادات قابل تاملی به چنین مزیتی از نقطه نظر اقتصادی و گروه های هوادار مبارزه با پولشویی وارد است. چرا که اشخاص و گروه های ذی نفوذ و سازمان های درگیر در دادوستدهای غیرقانونی، از طریق خرید سهام بی نام ، به آسانی دارایی ناروای خود را از دسترس بازبینی نهادهای بازرسی و بستانکاری دور نگه می دارند. این ایراد ، اگرچه در روند قانون گذاری ایران بی تاثیر نبوده است ، لکن نبایستی اثر تعیین کننده بر موجودیت چنین سهامی داشته باشد. چرا که در این صورت و به طریق اولی بایستی از صدور اوراق مشارکت که بی نام بودن آن ها از انگیزه های جذب خریداران و سرمایه گذاران این گونه اوراق است ، جلوگیری گردد. در حالی که چنین اقدامی، موجب از دست دادن بخش مهمی از سرمایه های قابل جذب در این حوزه خواهد شد. در مقابل ، واگذاری و دادوستد سهام بانام نیازمند رعایت تشریفات و مقرراتی است که در ماده 40 لایحه به شرح ذیل پیش بینی شده است : " انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است ". کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید. ثبت شرکت فکر برتر ، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر توانمند خود ، در سریع ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت شما عزیزان به عمل آورد. واگذاری سهام در شرکت های سهامی
  0 پاسخها | 2 مشاهدات
 • آواتار fekre
  2018-02-13, 04:16 PM
  شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و در صورتی که دارایی آن برای تادیه تمام دیون کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت خواهد بود. بر قراری که برخلاف این ترتیب داده شده باشد در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار است. ( م 116). در نام این نوع شرکت باید عبارت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء و عبارت " شرکا" یا " و برادران " ذکر شود. ( م 117 ) زیرا اعتبار شرکت فرع بر اعتبار شرکا است. شرکت تضامنی مصداق کامل شرکت اشخاص است. موارد اتفاق آرا در شرکت تضامنی در موارد ذیل برای تصمیم گیری در شرکت تضامنی به تصریح قانون باید اتفاق آرا باشد : الف) تقویم سهم الشرکه غیرنقدی به موجب ماده 122 ق.ت، " در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود ". ب) انتقال سهم الشرکه به موجب ماده 123 ق.ت، " در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا ". ج) معامله رقابتی شریک با شرکت به موجب ماده 134 ق.ت، " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ." د) یکی از موارد اختصاصی انحلال شرکت به موجب ماده 136 ق. ت یکی از موارد انحلال، تراضی تمام شرکا می باشد . ه) تبدیل شرکت تضامنی به سهامی به موجب ماده 135 ق. ت ، " هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است ". در شرکت تضامنی و نسبی در مواردی که نصاب قانونی تصریح نشده باشد، نصاب تصمیم به اتفاق آرا می باشد مگر پیش بینی خلاف در اساسنامه یا شرکتنامه . در ذیل به توضیح برخی از این موارد می پردازیم . انتقال سهم الشرکه به لحاظ اهمیت شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تضامنی، انتقال سهم الشرکه آنان به دیگری ممکن نیست مگر با رضایت تمامی شرکا . نکته : - انتقال سهم الشرکه باید با اتفاق آرا باشد و فرقی نمی کند این انتقال به سایر شرکا باشد یا اشخاص خارج از شرکت . - انتقال قهری در اثر فوت نیز طبق ماده 139 ق.ت، منوط به رضایت تمامی شرکا و ورثه می باشد. منع رقابت شریک با شرکت به موجب ماده 134 ق.ت، هیچ شریکی بدون رضایت سایر شرکا نه شخصاَ و نه وکالتاَ نمی تواند تجاری از نوع تجارت شرکت بنماید و هم چنین به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود نمی تواند در شرکت دیگری که مانند آن تجارت را دارد وارد شود. به نظر می رسد اگر شریکی بدون رضایت این معامله را انجام دهد، معامله غیرنافذ می باشد. این ماده در خصوص شریک ضامن شرکت مختلط سهامی نیز جاری می باشد. منع رقابت تجاری برای شریک می باشد پس مدیر غیرشریک حق انجام این معامله را دارد. در ماده 133 لایحه، در رابطه با شرکت سهامی هیات مدیره و مدیر عامل از انجام معامله متضمن رقابت ممنوع شده اند. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود. موارد اتفاق آرا در شرکت تضامنی
  0 پاسخها | 4 مشاهدات
 • آواتار fekre
  2018-02-08, 12:02 PM
  تعریف تصفیه تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید.هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد،نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء در واقع، به مفهوم تعیین طلبکاران و بدهکاران شرکت، وصول مطالبات از طلبکاران و تادیه دیون به بدهکاران می باشد. موارد تصفیه شرکت سهامی در دو صورت امر تصفیه شرکت صورت می گیرد : 1. در صورت کشف بطلان شرکت : یعنی کشف گردد که شرکت به دلیل عدم رعایت هر یک از مقررات قانونی اصلاَ تشکیل نشده است. 2. در صورت انحلال شرکت : یعنی شرکت پس از آنکه مدتی از تشکیل آن گذشت ، به نقطه پایان برسد. موجبات انحلال، خود به دو دسته تقسیم می گردد . صورت های بطلان در شرکت های سهامی ممکن است بطلان ناظر به یکی از این سه امر باشد : ( ماده 270 ل. ا. ق. ت ) 1. بطلان شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود. 2. بطلان عملیات شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد عملیات شرکت مانند امضاء اسناد تعهد آور و معاملات صورت گرفته رعایت نشود. 3. بطلان تصمیمات شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد، رعایت نشود. روند بطلان تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیمات آن 1. بطلان باید توسط یک نفر ذینفع از دادگاه خواسته شود، وگرنه دادگاه نمی تواند راساَ عمل کند و از طرف دیگر درخواست کننده نیز باید ذینفع باشد، یعنی از بطلان نفعی عاید او گردد. 2. صدور حکم به بطلان شرکت در صلاحیت دادگاه عمومی است و باید از دادگاه مطالبه گردد. 3. حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، نه جنبه تاسیسی. 4. موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند ، یعنی این بطلان در برابر شخص ثالث و به ضرر او قابلیت استناد ندارد ، اما بطلان استناد کنند ، یعنی این بطلان در برابر شخص ثالث و به ضرر او قابلیت استناد ندارد ، اما شخص ثالث اگر به نفعش باشد می تواند به بطلان استناد کند. بنابراین اشخاص ثالث بنابر نفع خود می توانند به بطلان شرکت یا عمل صورت گرفته استناد کنند، یا آن که به بطلان استناد نکنند و شرکت یا عمل صورت گرفته را صحیح بدانند. ( ماده 270 ل. ا. ق. ت ) 5. اگر در مرحله بدوی قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن ، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه باید قرار سقوط دعوای بطلان را صادر کند. ( ماده 271 ل. ا. ق. ت ) 6. دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی کمتر از 6 ماه، برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. اگر ظرف این مهلت موجبات بطلان برطرف شده باشد، دادگاه باید قرار سقوط دعوی را صادر کند، وگرنه دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. ( ماده 272 ل. ا. ق. ت ) 7. در صورت قطعیت یافتن حکم بطلان، کسانی که مسئول بطلان اند، متضامناَ مسئول خسارتی اند که به واسطه بطلان به دیگران وارد شده است. ( ماده 273 ل. ا. ق. ت ) توجه داشته باشید که بنا بر بندهای شماره 5 و 6 فوق الذکر، مفهوم بطلان شرکت های سهامی، با بطلان در حقوق مدنی متفاوت است ، چرا که در حقوق مدنی، در صورت بطلان یک عمل حقوقی، آن عمل کان لم یکن است و نمی توان دوباره آن را نافذ و صحیح نمود. اما در شرکت سهامی در صورت بطلان شرکت، می توان با رفع بطلان، به حیات شرکت استمرار داد. انحلال و تصفیه شرکت سهامی
  0 پاسخها | 3 مشاهدات
 • آواتار fekre
  2018-02-05, 03:53 PM
  معاملات تجاری معاملاتی هستند که به قصد انتفاع انجام می شوند. قانون تجارت به جای تعریف منطقی، طی 10 بند در ماده 2، انواع معاملات تجاری را به شرح ذیل احصاء کرده است : معاملات تجاری از قرار ذیل است : 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد ، 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد ، 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره ، 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد ، 5- تصدی به عملیات حراجی ، 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی ، 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی ، 8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد ، 9- عملیات بیمه بحری و غیربحری ، 10- کشتی سازی و خرید و فروش کستی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها و در ماده 3 نیز تصریح کرده است : معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود. ایرادهای اساسی به شرح ذیل به نحوه بیان قانون وارد است : اولاَ – ذکر موارد معاملات تجاری به جای تعریف منطقی از آن، به ویژه به صورت حصری، این اشکال را دارد که همواره موارد جدیدی در تجارت ظهور می کند که در زمان تصویب قانون وجود نداشته است، مانند ارائه خدمات اینترنتی. ثانیاَ- در حالی که کشاورزی به ویژه صنعتی آن یک تجارت پر سود محسوب می شود، به سختی می تواند تحت عناوین فوق قرار گیرد. ثالثاَ- قانون ، معاملات غیرمنقول را از اعمال تجاری خارج ساخته و این در حالی است که خرید و فروش املاک به ویژه انبوه سازی ، از مشاغل پرسود تجاری محسوب می شود. از آنجا که تعبیر دیگر از معاملات تجاری قراردادهای تجاری است لازم است به ارکان قراردادهای تجاری نیز اشاره گردد : الف- قصد طرفین و رضای آن ها ب- اهلیت طرفین ج- موضوع معین که مورد معامله باشد. د- مشروعیت جهت معامله . سوال : اگر یک شرکت تجاری اقدام به معامله اموال غیرمنقول نماید، این معامله تجاری است یا غیرتجاری ؟ در این زمینه ما با دو ماده مواجهیم : 1/ بند چهارم ماده 3 ق. ت که کلیه معاملات شرکت های تجاری را تجاری می داند و 2/ ماده 4 ق. ت که معامله اموال غیرمنقول را به هیچ وجه تجاری نمی داند . در تعارض این دو ماده ترجیح با ماده 4 ق. ت است ، چرا که بنابر این ماده معامله اموال غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نیست. عبارت " به هیچ وجه " در متن این ماده می رساند که حتی اگر چنین معاملاتی توسط شرکت های تجاری صورت گیرد، باز هم تجاری محسوب نمی گردند. البته در خصوص شرکت های تجاری استثنایی وجود دارد و آن ماده 2 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 است که معاملات اموال غیرمنقول توسط شرکت های سهامی را به تبع شرکت، اعمال تجاری تبعی محسوب کرده اند. سوال : آیا لازم است که موضوع شرکت تجاری، اعمال تجاری مذکور در ماده 2 ق. ت باشد، یا شرکت تجاری می تواند به اعمالی غیراز اعمال مذکور در ماده فوق مشغول گردد ؟ قانون تجارت در مواد متعددی اشاره دارد که شرکت تجاری باید برای موضوعات تجاری تشکیل گردد و موضوع فعالیت خود را اعمال تجاری قرار دهد، اما درباره شرکت های سهامی به یک استثناء برمی خوریم. چرا که بنابر ماده 2 ل.ا.ق.ت شرکت های سهامی می توانند در موضوعاتی خارج از اعمال تجاری، فعالیت کنند. صرف این که شرکتی به صورت شرکت سهامی تشکیل شده باشد، کافی است که این شرکت را تجاری قلمداد کتیم. هر چند که این شرکت به اعمال تجاری مشغول نباشد. معاملات تجاری و انواع آن در حقوق تجارت ایران
  0 پاسخها | 3 مشاهدات
 • آواتار fekre
  2018-01-27, 03:55 PM
  برنج از مهم ترین غلات و اقلام غذایی جهان است. نیمی از جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند. هم اکنون " ده ها هزار نوع برنج " در جهان وجود دارد. در کشور ما ایران نیز، در مناطق شمالی همچون شالیزارهای شهرستان های فریدونکنار، بابلسر ، محمودآباد، نور، جویبار انواع مرغوبی از نوع برنج نظیر طارم محلی یا سنگ طارم، هاشمی و بینام کشت می شود . میزان کشت برنج در ایران : استان مازنداران رتبه اول ( 19، 938730) و استان گیلان ( 9، 741241 ) ، استان گلستان ( 99 ، 229454 ) ، استان فارس ( 72 ، 226296 ) و خوزستان ( 15، 219809) و پارس آباد ( دشت مغان ) در رتبه های بعدی از نظر میزان تولید قرار دارند. از آن جا که در کشور ما برنج های مرغوب و معطری تولید می شود و یک کسب و کار بسیار خوب می باشد ، با ثبت برند برنج می توانید محصولات خود را معرفی نموده و به کسب و کار خود اعتبار بخشید. ما در این مقاله، به توضیح بیشتر راجع به این موضوع پرداخته ایم . مزایای ثبت برند برنج : ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد. همچنین ، ثبت برند به مصرف کنندگان نیز امکان انتخاب می دهد، بدین صورت که ثبت برند تضمین می کند مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند .مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به کارخانه یا تجارتخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد.و بدین ترتیب، با ثبت برند شرایط سالمی برای مصرف کنندگان به وجود می آید . از جمله سایر مزایای ثبت برند عبارت است از : ثبت برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود. علامت تجاری ثبت شده ، قابل نقل و انتقال است . لذا، می توان آن را انتقال داد. می توان تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده را به شرکت های ثالث داد که می تواند مبنبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد. ممکن است دارایی ارزشمند کسب و کار باشند.پ برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند. شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند. ممکن است برای دریافت وام مفید باشند. جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است . اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند. ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند. نحوه ی انتخاب نام برند برنج : علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاَ برای کلاه علامت کلمه " کلاه " مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه " کلاه " منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود. علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد. طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات:"در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد: 1) در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد. 2) در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد" مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند برنج : 1- اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه 2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید. 3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد. درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد. چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد. 4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است. 5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود. 6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت. 7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد. 8- مدارک مثبت هویت متقاضی 9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی 10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید. لازم به ذکر است ، چنانچه برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید. به موجب قانون، علاماتی که ثبت شده باشند، از تاریخ تسلیم اظهارنامه، حمایت خواهند شد و مدت اعتبار علامت ثبت شده، ده سال است. ولی صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، می تواند ثبت علامت را تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن ، هر ده سال یک بار تجدید نماید. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال ، با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق، هر تجدید ثبت ، حق مزبور را برای ده سال دیگر تضمین می نماید. تقاضای تجدید ثبت علامت، باید در دو نسخه تنظیم و به امضای صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او، برسد و نمونه علامت ، در روی آن الصاق شود. " گروه فکر برتر " مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه ثبت برند برنج
  0 پاسخها | 5 مشاهدات
No More Results
درباره fekre

اطلاعات عمومی

امضاء


برای ثبت شرکت به موسسه فکر برتر مراجعه فرمایید.

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
12
میانگین پستها در طول روز
0.10
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
2018-02-17 04:19 PM
تاریخ عضویت
2017-10-23
معارفه ها
0