با سلام خدمت دوستان عزیز خودم

دوستان تعداد سفرنامه های داخلی بسیار کم هست و این خیلی ناراحت کننده است که اگر شما بخواهید به آنتالیا بروید نزدیک به صد تا سفرنامه در اختیارتون قرار میگیرد
ولی کمتر کسی سفرنامه های داخلی را ثبت می کند
با ثبت سفرنامه های داخلی خود ، کشورمان را به دیگر هم وطنان عزیزمان بشناسانیم
بنده به نوبه خود از شما دوست عزیز از تعالی گردشگری ایران بزرگمان تشکر می کنم