با سلام
جای جای سرزمین عزیزمان ایران زیبایی هایی وصف ناشدنی بسیاری دارد که در میان آنها مناظری وجود دارد که زیبایی آنها در فصل تابستان چندین برابر است پس نباید فرصت دیدن این مناظر شگرف را در روزهای باقی مانده از فصل تابستان از دست داد.
دهكده‏ جهان نما
اسل محله و دشت دریاسر
تنگ براق
جنگل مازیچال
روستای پالنگان
ییلاق سوباتان
روستای اورامان :d:d