با سلام به دوستان همیشگی
پیشنهاد ما به شما برای مسافرت دو روزه کاشان و کویر مرنجاب است
جاذبه ها شامل
تپه*های شن روان، کویر پر رمز و راز، دریاچه نمک و چند ضلعی*های دریاچه نمک، کاروانسرای عباسی، شهر زیرزمینی اویی (نوش آباد)، تپه سیلک، باغ فین کاشان، خانه* تاریخی طباطبایی*ها، حمام سلطان امیراحمد کاشانی میباشد

برنامه سفر
صبح زود از تهران به سوی کاشان حرکت کرده مسیرتان را بسوی مرنجاب ادامه می*دهید تا از دریاچه نمک و چند ضلعی*های آن و کاروانسرای مربوط به دوره عباسی در مرنجاب بازدید کنید با رسیدن غروب، به گشت و گذار در تپه*های شن روان کویر می*پردازید و در پایان شب به محل اقامت خود دریک خانه سنتی می*روید

به سوی نوش آباد می*روید تا به تماشای شهر زیرزمینی اویی، خانه تاریخی طباطبایی*ها و حمام سلطان امیر احمد کاشانی بنشینید بازدید از باغ فین و تپه سیلک از برنامه*های دیگری خواهد بود که بعد از بازدید از آن*ها رهسپار تهران می*شوید